Xe xếp
  • Sắp xếp:
Xe điện nâng hạ ban đầu CDD10R-ES/CDD12R-ES
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe điện nâng hạ ban đầu CDD10R-ES/CDD12R-ES hãng xe XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có dung tải từ 1000-2000kg,chiều cao nâng từ 1600-3300mm.

Xe xếp điện CTD10R-E/12R-E/15R-E
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe xếp điện CTD10R-E/12R-E/15R-E hãng XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có dung tải từ 1000-1500kg chiều cao nâng từ 1600-3000mm.

Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II có bệ
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II có bệ của hãng XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có sức nâng từ 1250kg-2000kg với chiều cao nâng 2000-5500mm

Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II không có bệ
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II không có bệ của hãng xe XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có sức nâng từ 1250-2000kg với chiều cao nâng 500mm.