Xe nâng tay
  • Sắp xếp:
Xe nâng BFC6 – 7M
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe nâng BFC6-7M hãng XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có sức chứa 2000kg, có chiều cao nâng tối đa từ 165-175mm

Xe nâng tay – BF-III
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe nâng tay – BF-III của hãng XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có sức chứa 2500kg và tối đa nâng tạ từ 185mm-195mm.

Xe nâng tay DF-III
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe nâng tay thấp DF-III của hãng XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có sức chứa 2500kg với tối đa nâng chiều cao là từ 190-200mm.

 

Xe tải Pallet hỗ trợ cơ khí-BFA
  • Đánh giá:
Liên hệ: 0868568006 (Ms Huyen)

Xe tải Pallet hỗ trợ cơ khí-BFA của hàng XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có dung tải 2500kg với chiều cao nâng tối đa từ 190-200mm.